Společnost TOBOS s.r.o. je držitelem cerifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, Politika ISŘ

Strojírenská výroba

Nabízíme zakázkovou strojírenskou výrobu velmi širokého rozsahu, která mimo jiné představuje:

  • - zpracování materiálu nebo dodaných polotovarů formou lisování, zkružování, ohýbání, tvarového pálení aj.
  • - opracování (soustružení, frézování, vrtání a vyvrtávání ) nových případně z dodaných polotovarů tj. svařenců, výpalků, odlitků a výkovků aj.
  • - zámečnická výroba různorodého charakteru jako např. ocelové konstrukce, výroba potrubí a potrubních dílců (příruby, kolena, T-kusy, redukce aj.) vč. uložení potrubí a jeho příslušenství, výroba obslužných lávek a plošin, schodišť, zábradlí, výroba netlakových nádob a zásobníků-sil, aj.
  • - výroba dopravníků korečkových, šnekových a pásových.
  • - výroba dílů do průmyslu energetického, potravinářského, těžebního, vodohospodářského aj.
  • - opravy a servis strojního zařízení
  • - zpracování materiálů běžných ocelových tř.11, nerezových, speciálních např. tvrdokov