Společnost TOBOS s.r.o. je držitelem cerifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, Politika ISŘ

Vítejte na stránkách společnosti TOBOS s.r.o. jako generální dodavatel staveb se zaměřujeme na rekonstrukce a modernizace silnic, inženýrských sítí, mostů, střech, hal, občanských staveb a vybavenosti, a průmyslových staveb.

TOBOS s.r.o. je společností středního typu, se zaměřením na maximální efektivitu řízení s využitím dlouholetých zkušeností managementu a progresivních způsobů práce. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, statutárním orgánem je jednatel společnosti a je zároveň i výkonnou složkou společnosti. Zodpovědní pracovníci na dalším stupni řízení jsou přímo podřízeni jednateli společnosti.